Com fer una taula dinàmica

Les taules dinàmiques són una eina bàsica per analitzar bases de dades de forma centralitzada. Familiaritzar-se'n amb el funcionament permet extreure'n informació interessant de forma ràpida i senzilla.