Documentar-se

Mostrant els resultats per la categoria Anàlisi de la Cooperació Catalana.

Pla Director 2015 - 2018

Llei Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Memòria de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 2013

Els Plans Directors Municipals de Cooperació al Desenvolupament

Les raons de la cooperació: Guia per la defensa de la cooperació al desenvolupament des dels municipis

Pla de Cooperació Universitària per al Desenvolupament 2011/2015

Governs subestatals en l'Acció Exterior: Utopia i realitat a Catalunya

  • Categoria: Anàlisi de la Cooperació Catalana
  • Autors: Francesc Badia Dalmases
  • Institució: CIDOB
  • Any: 2010
  • Nombre de pàgines: 64
  • Idioma: Català
  • Paraules clau: Cooperació Catalana, Cooperació Descentralitzada, Acció Exterior

La Cooperació Descentralitzada a Catalunya: Model en Transició.

Memòria de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 2012

Memòria de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 2011