Documentar-se

Governs subestatals en l'Acció Exterior: Utopia i realitat a Catalunya

 • Categoria: Anàlisi de la Cooperació Catalana
 • Autors: Francesc Badia Dalmases
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2010
 • Nombre de pàgines: 64
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Catalana, Cooperació Descentralitzada, Acció Exterior

La Cooperació Internacional Catalana 2006-2012: Balanç d'una política imprescindible

Prevenció de Conflictes, Foment de la Pau i Cooperació per al Desenvolupament

2016-2020: El regreso de España a la Comunidad de Donantes

Directrius d'Avaluació de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

 • Categoria: Avaluacions
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: ACCD
 • Any: 2010
 • Nombre de pàgines: 84
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: ACCD, Cooperació Catalana, Acció Exterior, Avaluació

Issue mapping sobre cooperación al desarrollo y Ayuda Oficial al Desarrollo

 • Categoria: Anàlisi de la Cooperació Espanyola
 • Autors: Saya Saulière, Alberto Abellán, Rebeca Díez y Alex González
 • Institució: Oxfam Intermón
 • Any: 2016
 • Nombre de pàgines: 28
 • Idioma: Castellà
 • Paraules clau: Cooperació, Ajut Oficial al Desenvolupament, Cooperació espanyola

Directrius d'equitat entre les dones i els homes de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

 • Categoria: Perspectiva de Gènere
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: ACCD
 • Any: 2010
 • Nombre de pàgines: 108
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: ACCD, Cooperació Catalana, Acció Exterior, Perspectiva de Gènere

Género y cooperación descentralizada: recomendaciones para la armonización de la AOD

Estudi-Diagnòstic: La perspectiva de gènere en el treball de les ONGD catalanes

L’Acció Exterior de les comunitats autònomes espanyoles a l’Amèrica Llatina: una visió general

 • Categoria: Cooperació Descentralitzada
 • Autors: Christian Freres, Antonio Sanz, Anna Ayuso i Francesc Bayo
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2002
 • Nombre de pàgines: 118
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Descentralitzada, Amèrica Llatina, Accció Exterior