Documentar-se

Grup de Cooperació al Desenvolupament del Pla Marroc-Catalunya (dins del Pla Marroc del Govern de Catalunya)

Catalunya i la Cooperació al Desenvolupament

 • Categoria: Anàlisi de la Cooperació Catalana
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: CIDOB
 • Any: 1997
 • Nombre de pàgines:
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Catalana, Cooperació Descentralitzada, Acció Exterior

Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona, 2015

Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona

La Agenda Internacional de Eficacia de la Ayuda y la Cooperación Descentralizada en España

 • Categoria: Cooperació Descentralitzada
 • Autors: Ignacio Martínez, José Antonio Sanahuja
 • Institució: Fundación Carolina
 • Any: 2009
 • Nombre de pàgines: 38
 • Idioma: Castellà
 • Paraules clau: Cooperació Descentralitzada, Cooperació Catalana; Acció Exterior

Entre la Promoció Econòmica i la Solidaritat: L'Acció Exterior de Catalunya a l'Amèrica Llatina

 • Categoria: Coherència de Polítiques
 • Autors: Anna Ayuso, Francesc Bayo
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2002
 • Nombre de pàgines: 37
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Catalana, Amèrica Llatina, Acció Exterior

Quin Model per a les ONGS Catalanes en Temps de Retallades?

 • Categoria: ONGD i Societat Civil
 • Autors: Luci Rodrigo Peiró
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2011
 • Nombre de pàgines: 2
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Autonòmica, Cooperació Catalana, ONGDs

Informe de recomendaciones para la elaboración de las bases reguladoras de las subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo otorgadas por las Entidades Locales

 • Categoria: Cooperació Descentralitzada
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: FEMP
 • Any: 2011
 • Nombre de pàgines: 28
 • Idioma: Castellà
 • Paraules clau: Cooperació Local, Entitats Locals, Cooperació Descentralitzada, Subvencions

Documento de Posición de CGLU sobre la Eficacia de la Ayuda y los Gobiernos Locales

 • Categoria: Cooperació Descentralitzada
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: UCLG
 • Any: 2009
 • Nombre de pàgines: 73
 • Idioma: Castellà
 • Paraules clau: Eficàcia de l'Ajut, Cooperació Descentralizada, Cooperació Local

La Agenda de la Igualdad de CGLU

 • Categoria: Perspectiva de Gènere
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: UCLG
 • Nombre de pàgines: 4
 • Idioma: Castellà
 • Paraules clau: Perspectiva de Gènere, Avaluació