Documentar-se

Mostrant els resultats per la institució ACCD.

Pla Director 2015 - 2018

Memòria de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 2013

Directrius d'Avaluació de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

 • Categoria: Avaluacions
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: ACCD
 • Any: 2010
 • Nombre de pàgines: 84
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: ACCD, Cooperació Catalana, Acció Exterior, Avaluació

Directrius d'equitat entre les dones i els homes de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

 • Categoria: Perspectiva de Gènere
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: ACCD
 • Any: 2010
 • Nombre de pàgines: 108
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: ACCD, Cooperació Catalana, Acció Exterior, Perspectiva de Gènere

Memòria de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 2012

Memòria de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 2011

Estratègia País Prioritari: Senegal 2013 - 2017

Estratègia Pais Prioritari: Colòmbia 2010 - 2014

Estratègia País Prioritari: Nicaragua

 • Categoria: Anàlisi de la Cooperació Catalana
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: ACCD
 • Nombre de pàgines: 56
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: ACCD, Cooperació Catalana, Acció Exterior, Nicaragua

Estratègia de Cooperació Multilateral al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

 • Categoria: Anàlisi de la Cooperació Catalana
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: ACCD
 • Nombre de pàgines: 80
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: ACCD, Cooperació Catalana, Acció Exterior, Cooperació multilateral