Documentar-se

Mostrant els resultats per la institució CIDOB.

Repensar l’Estratègia de l’Acció Exterior a Catalunya: Diplomàcia Pública, Cooperació al Desenvolupament i Sector Empresarial

 • Categoria: Coherència de Polítiques
 • Autors: Jordi Bacaria
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2014
 • Nombre de pàgines: 4
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Catalana, Cooperació Descentralitzada, Acció Exterior

Governs subestatals en l'Acció Exterior: Utopia i realitat a Catalunya

 • Categoria: Anàlisi de la Cooperació Catalana
 • Autors: Francesc Badia Dalmases
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2010
 • Nombre de pàgines: 64
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Catalana, Cooperació Descentralitzada, Acció Exterior

L’Acció Exterior de les comunitats autònomes espanyoles a l’Amèrica Llatina: una visió general

 • Categoria: Cooperació Descentralitzada
 • Autors: Christian Freres, Antonio Sanz, Anna Ayuso i Francesc Bayo
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2002
 • Nombre de pàgines: 118
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Descentralitzada, Amèrica Llatina, Accció Exterior

L'AOD espanyola i catalana

 • Categoria: Cooperació Descentralitzada
 • Autors: Anna Ayuso
 • Institució: CIDOB
 • Any: 1993
 • Nombre de pàgines: 3
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Catalunya, Cooperació Descentralitzada, Cooperació Catalana, Acció Exterior

La Cooperació Descentralitzada a Catalunya: Model en Transició.

Catalunya i la Cooperació al Desenvolupament

 • Categoria: Anàlisi de la Cooperació Catalana
 • Autors: Diversos Autors
 • Institució: CIDOB
 • Any: 1997
 • Nombre de pàgines:
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Catalana, Cooperació Descentralitzada, Acció Exterior

Entre la Promoció Econòmica i la Solidaritat: L'Acció Exterior de Catalunya a l'Amèrica Llatina

 • Categoria: Coherència de Polítiques
 • Autors: Anna Ayuso, Francesc Bayo
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2002
 • Nombre de pàgines: 37
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Catalana, Amèrica Llatina, Acció Exterior

Quin Model per a les ONGS Catalanes en Temps de Retallades?

 • Categoria: ONGD i Societat Civil
 • Autors: Luci Rodrigo Peiró
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2011
 • Nombre de pàgines: 2
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Autonòmica, Cooperació Catalana, ONGDs

Beyond Smart Cities: It's Time for Sustainable Urban Development

 • Categoria: Estudis de Cas
 • Autors: Josep María Coll
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2014
 • Nombre de pàgines: 5
 • Idioma: Anglès
 • Paraules clau: Desenvolupament Sostenible, Smart Cities, Urbanisme, World Urban Forum, Objectius del Mil·leni

Setenta Años de Bretton Woods: Jubilación o Cambio