Documentar-se

Mostrant els resultats per la institució SEGIB.

La Renovación de la Cooperación Iberoamericana: Transformaciones para una Agenda Post-2015

  • Categoria: Estudis i Indicadors Internacionals
  • Autors: Salvador Arriola, Rafael Garranzo, Laura Ruiz Jiménez
  • Institució: SEGIB
  • Any: 2013
  • Nombre de pàgines: 322
  • Idioma: Castellà
  • Paraules clau: Cooperació Iberoamericana, Cooperació Sud Sud, Agenda Post-2015

Informe de la Cooperación en Iberoamérica