Documentar-se

Mostrant els resultats per l'any 2013.

Memòria de la Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 2013

La Cooperació Internacional Catalana 2006-2012: Balanç d'una política imprescindible

Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i Pau de l’Ajuntament de Barcelona

Pla de Treball Anual de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Solidaritat 2013

La memòria històrica a Colòmbia: Cap a una política pública amb perspectiva de gènere

República Democràtica del Congo: Un Estat de la Qüestió

Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró

Informe de evaluación. Evaluación de medio término del modelo de gestión del fondo España SICA 2010-2013

  • Categoria: Avaluacions
  • Autors: Fundación ETEA
  • Institució: AECID
  • Any: 2013
  • Nombre de pàgines: 103
  • Idioma: Castellà
  • Paraules clau: Avaluacions, Fons Espanya-SICA, Enfortiment institucional, Amèrica Central

Proyecto de fortalecimiento de la DINAE-MTSS

Evaluación Final Programa de Educación Básica Bilingüe y Media. PRODEPA KO’E PYAHU