Documentar-se

Mostrant els resultats per l'any 2014.

Repensar l’Estratègia de l’Acció Exterior a Catalunya: Diplomàcia Pública, Cooperació al Desenvolupament i Sector Empresarial

 • Categoria: Coherència de Polítiques
 • Autors: Jordi Bacaria
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2014
 • Nombre de pàgines: 4
 • Idioma: Català
 • Paraules clau: Cooperació Catalana, Cooperació Descentralitzada, Acció Exterior

Llista dels pressupostos de cooperació dels 25 municipis més grans de Catalunya

 • Categoria:
 • Autors:
 • Institució:
 • Any: 2014
 • Nombre de pàgines:
 • Idioma: Català
 • Paraules clau:

Estratègia País Prioritari: Senegal 2013 - 2017

Memòria d'Activitats 2013 de l'Ajuntament de Barcelona

La Construcció de la Pau i l'Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans

Projectes de Cooperació i Sensibilització del 2013 a Mataró

Projectes de Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Tarragona al 2014

Projectes d'Educació per al Desenvolupament a Tarragona al 2014

Evaluación intermedia de la alianza público-privada para el desarrollo en Acobamba (Perú).

 • Categoria: Avaluacions
 • Autors: Ideas del Sur
 • Institució: AECID, SGCID
 • Any: 2014
 • Nombre de pàgines: 147
 • Idioma: Castellà
 • Paraules clau: Avaluacions, Desenvolupament, Acobamba, Perú

Beyond Smart Cities: It's Time for Sustainable Urban Development

 • Categoria: Estudis de Cas
 • Autors: Josep María Coll
 • Institució: CIDOB
 • Any: 2014
 • Nombre de pàgines: 5
 • Idioma: Anglès
 • Paraules clau: Desenvolupament Sostenible, Smart Cities, Urbanisme, World Urban Forum, Objectius del Mil·leni