Glossari

Definicions

Afavorits i Orfes de l'Ajut

Definició

Països o sectors sobrats o mancats de finançament pel sistema de cooperació internacional. Això es produeix perquè els països donants es concentren en els casos reeixits, que desperten més interessos internacionals, i s'allunyen dels menys atractius, que generalment coincideixen amb els anomenats estats fràgils. Això és agreujat per la fragmentació de l'Ajut i l'absència de coordinació entre els donants.

Valoració

L'existència d'afavorits i orfes de l'Ajut posa de manifest l'aversió generalitzada dels donants al fracàs. És una evidència de la manca d'harmonització entre els donants i del fet que cadascú fa servir la seva pròpia agenda, el que representa un fracàs per a la comunitat internacional en conjunt, que és incapaç d'invertir allà on l'Ajut és més necessari i d'evitar la desigualtat i la injustícia. 

Cal advertir, a més, que una aplicació incorrecta d'alguns dels principis que inspiren l'eficàcia de l'Ajut (com el de la concentració geogràfica i sectorial o el de la preferència per modalitats d'Ajut basades en l'enfocament de programes) poden tenir com a conseqüències no desitjades l'aprofundiment de l'escletxa entre afavorits i orfes de l'Ajut. Per evitar això, és estrictament necessària una major harmonització i major coordinació entre els donants i, si escau, que els organismes multilaterals canalitzin la cooperació cap a aquells països en què la cooperació bilateral resulta menys atractiva.

Exemple: Togo és un cas típic de país orfe de l'Ajut. Tot i ser un dels països menys avançats del món, només apareix en les prioritats geogràfiques de 2 dels 29 estats membres del Comitè d'Ajut al Desenvolupament de l'OCDE; el 78% de l'Ajut que va rebre entre els anys 2006 i 2012 va tenir el seu origen en organismes multilaterals.

A l'extrem oposat es pot esmentar el cas de la cooperació xinesa amb alguns estats del Pacífic (fora, per tant, dels conductes de l'OCDE). Tonga, per exemple, va rebre el 2009 fluxos d'Ajut provinents de la Xina equivalents a un terç de la seva renda nacional bruta

Referències

OCDE, Where do we stand on the aid orphans?, 2014 

OCDE, Aid orphans: Whose Responsibility?, 2009 

Universitat d'Òxford, Need, Merit or Self-Interest - What determines the Allocation of Aid?, 2009 

Termes associats

Harmonització, Divisió del Treball, Estats Fràgils, Concentració Geogràfica i Sectorial

Equivalència en anglès

Donor Darling and Donor Orphans

Categoria

Eficàcia de l'ajut