Glossari

Definicions

Agenda d'Acció d'Accra (AAA)

Definició

Document resultant del III Fòrum d'Alt Nivell sobre l'Eficàcia de l'Ajut (Accra, 2008), negociat entre donants, organitzacions multilaterals, governs receptors i organitzacions de la societat civil, amb l'objectiu d'accelerar i aprofundir en l'aplicació de la Declaració de Paris per tal de millorar l'eficàcia de l'Ajut. 

Valoració

L'Agenda d'Acció d'Accra ha anat més enllà de la Declaració de París, en reconèixer que la igualtat de gènere, els drets humans i la sostenibilitat mediambiental són objectius essencials als quals ha de donar suport un Ajut eficaç. A més a més, ha avançat en el reconeixement de les organitzacions de la societat civil, incloent-les com a membres de ple dret en el Grup de Treball sobre l'Eficàcia de l'Ajut del Comitè d'Ajut al Desenvolupament. No obstant això, fracassa a l'hora de desenvolupar compromisos diaris, metes de seguiment i indicadors que mesurin l'avenç d'aquestes eleccions.

Referències

Better Aid, Mejor ayuda: una valoración de la Agenda de Acción de Accra desde la perspectiva de la sociedad civil, 2009.

Overseas Development Institute (ODI), Third High-level Forum on Aid Effectiveness, Accra, 2008

Termes associats

Declaració de París, Eficàcia de l'Ajut, Objectius de Desenvolupament del Mil·leni

Equivalència en anglès

Accra Agenda for Action (AAA)

Categoria

Eficàcia de l'ajut