Glossari

Definicions

Ajut Compromès

Definició

D'acord amb el CAD, es tracta d'un Ajut que està compromès per mitjà d'una obligació ferma, expressada per escrit i recolzada pels fons necessaris, que assumeix el donant envers el país soci.

Els compromisos bilaterals es comptabilitzen per la quantitat total de la transferència esperada, amb independència del temps requerit per completar-ne el  desemborsament.

Els compromisos amb els organismes multilaterals es computen com la suma de: 1) qualsevol desemborsament realitzat durant l'any sobre el qual s'informa, que no hagi estat prèviament notificat com a compromís, i 2) els desemborsaments esperats per a l'any següent.

Valoració

El compliment dels compromisos assumits pels donants internacionals és fonamental perquè els països socis (o els organismes multilaterals) puguin fer una bona programació de les seves intervencions i, a continuació, executar-les adequadament. Un Ajut previsible s'alinea millor amb les prioritats i l'agenda del país soci i en facilita l'apropiació.

Exemple: Analitzant l'abocament de seguiment de la Generalitat corresponent al 2007, ens trobem amb nombrosos casos d'Ajut compromès en forma de programes plurianuals: més enllà de desenvolupar un projecte a curt terme, molts planifiquen accions que superen els dos anys, com és el cas dels 140.000  euros que va invertir a Nicaragua l'ACCD en enfortir la qualitat dels medicaments. El projecte el va dur a terme Farmacèutics Mundi i al 2007 va rebre una part substancial de la subvenció (84.000 euros).

Referències

CAD - OCDE, Glossary of Key Terms and Concepts

Termes associats

Ajut Desemborsat, OMUDES, País Soci, Previsibilitat de l'Ajut

Equivalència en anglès

Commitment

Categoria

Classificació de l'ajut