Glossari

Definicions

Ajut Vinculat

Definició

Ajut que es concedeix a condició que el receptor la utilitzi per adquirir béns o serveis produïts en el país donant (per exemple, una ONGD que rep recursos de l'Administració francesa per comprar vehicles amb què desplaçar-se pel terreny, amb la condició d'adquirir aquests vehicles d'un fabricant francès). 

Valoració

El procés de desvincular l'Ajut vinculat continua estant present en l'agenda del desenvolupament internacional i en els treballs del Comitè d'Ajut al Desenvolupament, ja que, tot i que la tendència és descendent, les reserves d'alguns països n'impedeixen la supressió o disminució substancial, a causa de l'interès d'aconseguir d'una manera o altra el "retorn" de l'ajuda.

L'Ajut vinculat és considerada una mala pràctica, i fins i tot es posa en dubte que pugui ser considerada com a Ajut, ja que no té en compte les necessitats del país receptor, i els recursos tornen a vegades a empreses del país donant, el que obliga el país receptor a comprar una sèrie de béns del país donant o a contractar un determinat servei, com ara el transport.

Referències

Ajut en Acció, Hacia una cooperación de calidad 

Termes associats

Alineament, Ajut Bilateral, Ajut Inflat

Equivalència en anglès

Tied Aid

Categoria

Classificació de l'ajut