Glossari

Definicions

Alineament / Alineació

Definició

Es tracta d'un dels cinc principis de la Declaració de París per tal de millorar l'eficàcia de l'Ajut. Es refereix al compromís dels donants d'alinear el seu suport a les prioritats, les polítiques, les estratègies i els procediments de desenvolupament nacionals dels països receptors de l'Ajut. L'alineament busca facilitar i fomentar el lideratge dels governs envers els seus propis processos de desenvolupament, així com assegurar que els donants segueixin les agendes i prioritats dels països socis i no les seves pròpies agendes de desenvolupament.

Valoració

L'alineament busca frenar un problema freqüent amb el que es troben els països del Sud, arran de que cada donant presenta prioritats temàtiques, enfocaments i procediments diferents, el que obliga als funcionaris i d'altres actors a adaptar-se a cadascun dels donants. Això acaba resultant en ineficaç, ja que aquesta diversitat d'agents implica un gran esforç de coordinació i d'adaptació, el que deriva en una pèrdua de recursos i temps per part del sector públic del país soci, aixi com en l'afebliment de la seva pròpia administració.

Exemple: Posem pel cas un país de l'Àfrica Occidental en el qual el finançament del sector agrícola depèn, en més d'un 50%, dels fons d'Ajut al Desenvolupament. Tot i que els diferents donants internacionals reparteixen els seus fons entre múltiples projectes heterogenis, poden no haver-se assegut a parlar per coordinar les seves accions i, el que és fins i tot més important, tampoc no han fet el mateix amb el govern del país beneficiari per conèixer les seves prioritats ni l'enfocament estratègic que vol seguir en relació amb el sector agrícola. Tot això provoca desequilibris geogràfics en el repartiment de recursos, l'increment dels costos administratius i ineficàcia a l'hora de respondre als reptes alimentaris que es plantegen.

Referències

Crola, J.D.; Saulière, S., Coordinación y alineación de la ayuda: ¿mito o realidad? El ejemplo de la puesta en práctica de la política agrícola regional de la CEDEAO, 2011

Termes associats

Declaració de País, Eficàcia de l'Ajut, Harmonització, Apropiació, Coordinació de donants, Fragmentació

Equivalència en anglès

Alingment

Categoria

Eficàcia de l'ajut