Glossari

Definicions

Cooperació Triangular

Definició

En la cooperació triangular intervenen normalment tres actors: un país o organisme internacional que proveeix els recursos financers, un altre país que proveeix els mitjans tècnics i humans (país "pivot"), i un país beneficiari diferent als dos anteriors que pot afegir a més els seus propis recursos. Es tracta d'un esquema mixt que generalment s'articula amb el país del Nord que dóna suport financer a un país del Sud perquè proporcioni assistència tècnica a un tercer país del Sud.

Valoració

La cooperació triangular presenta una sèrie de valuoses potencialitats, entre les quals:

  • Promoció de la cooperació horitzontal i enfortiment de la integració regional;
  • Desenvolupament de capacitats en els països emergents i generació de sinèrgies mitjançant l'ús dels avantatges comparatius: els països pivots compten amb una experiència que s'adapta i comprèn millor les necessitats del país beneficiari;
  • Com a donants d'assistència tècnica, els països pivots són més barats que els donants tradicionals;
  • Articulació de diferents tipus de cooperació (Nord-Sud i Sud-Sud) i adaptació d'aquesta a les característiques regionals. 

Perquè la cooperació triangular es dugui a terme de manera reeixida, cal que els països beneficiaris s'apropiïn dels programes, i que al seu torn aquests s'arrenglerin amb els objectius i les prioritats de desenvolupament. A més, els països participants hauran de repartir-se les responsabilitats per aprofitar els avantatges comparatius de cada un. També han de vigilar-se tant els costos de transacció derivats dels processos de negociació per arribar a acords tripartits, com els de planificació i d'implementació.

Referències

Oficina de Cooperació Sud-Sud del PNUD, Enhancing South-South and Triangular Cooperation. Study of the Current Situation and Existing Good Practices in Policy, Institutions, and Operation of South-South and Triangular Cooperation, 2009 

OCDE, Triangular Co-operation and Aid Effectiveness, 2009 

CIDEAL, Reflexiones prácticas sobre la cooperación triangular, 2011 

Termes associats

Cooperació Sud-Sud, Cooperació Tècnica

Equivalència en anglès

Triangular Cooperation

Categoria

Gestió de l'ajut