Glossari

Definicions

Desenvolupament de Capacitats

Definició

Procés per mitjà del qual les persones, societats, organitzacions i institucions dels països en vies de desenvolupament obtenen i reforcen les competències necessàries per a establir, assolir i mantenir els seus objectius de desenvolupament al llarg del temps. El desenvolupament de capacitats és el motor del desenvolupament humà, i aquest del desenvolupament econòmic.

Valoració

Tradicionalment s'ha entès el desenvolupament de capacitats com un mitjà per aconseguir que els països del Sud surtin del parany de la pobresa i deixin de necessitar l'Ajut dels països rics. No obstant això, incrementar les capacitats és un fi en si mateix, ja que el que marca la diferència entre els països desenvolupats i països en vies de desenvolupament són precisament les capacitats, i en concret la capacitat de ser sostenibles en l'àmbit econòmic, social i polític, sense dependre de l'assistència de tercers països.

És per això que la cooperació exigeix ​​una planificació estratègica i un enfocament a llarg termini que permeti que aquestes societats desenvolupin les seves capacitats i siguin lliures. L'Ajut serà eficaç quan aconsegueixi incrementar les capacitats del receptor. Si, per contra, l'Ajut al desenvolupament només té un abast pal·liatiu i a curt termini, serà un alleujament, però no una solució.

Exemple: La cooperació tècnica és l'instrument de cooperació utilitzat tradicionalment per al desenvolupament de capacitats. Representa, aproximadament, el 25% de les contribucions d'Ajut al desenvolupament durant els últims cinquanta anys. Cal preguntar-se, però, si ha estat prou eficaç en la consecució dels seus fins.

Referències

Learning Network on Capacity Development (LenCD) 

Termes associats

Cooperació tècnica

Equivalència en anglès

Capacity Building

Categoria

Eficàcia de l'ajut