Glossari

Definicions

Donació

Definició

Fluxos d'Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) en forma d'efectiu, béns o serveis, que no han de ser retornats de cap manera per part del país receptor. És per aquest motiu que les donacions també rebin el nom d'Ajut no reemborsable (en contraposició a l'Ajut reemborsable).

Valoració

La donació és la forma pura d'AOD, ja que no comporta obligacions de devolució ni costos per al país receptor, ni tampoc incrementa el seu deute. Durant l'última dècada les donacions han perdut pes de manera significativa en molts dels donants del CAD, el que en certa mesura ha servit d'al·licient per a la reforma de la comptabilització de l'Ajut reemborsable acordat per l'organisme a finals de 2014.

Exemple: Podríem considerar com a donació, per exemple, una subvenció lliurada per l'ACCD a una ONGD perquè vacuni als habitants d'un camp de refugiats. Només en el cas que els diners no es destinessin a la finalitat per al qual van ser concedits, aquests haurien de retornar-se. Val a dir però, que això no altera en cap mesura la seva classificació financera com a donació.

Referències

A CAD-OCDE.- Glossari de termes i conceptes clau

DAC High Level Meeting. Final Communiqué 16/12/2014. 

Termes associats

Ajut reemborsable, Element de Donació

Equivalència en anglès

Grant

Categoria

Classificació de l'ajut