Glossari

Definicions

Fons Global

Definició

De titularitat mixta publicoprivada, 'fons global' és la denominació genèrica per a una sèrie de cistelles de donants sorgides de la col·laboració entre entitats públiques (estats, OMUDES) i privades (ONGD i, molt especialment, empreses) amb l'objectiu de finançar béns públics globals (lluita contra la pobresa extrema, educació, salut, infància, medi ambient, lluita contra la SIDA, etc.), i accelerar així el compliment dels Objectius del Mil·lenni (ODM). Precisament, els fons globals parteixen del vuitè ODM: fomentar una aliança global per al desenvolupament.

Valoració

Malgrat les controvèrsies sorgides en ocasions al voltant de la bona gestió d'aquests fons, o bé sobre determinades decisions preses en el seu si (de vegades esbiaixades cap als interessos dels donants privats, com ara les empreses farmacèutiques), és innegable la contribució d'aquests fons a la consecució dels Objectius del Mil·lenni, amb resultats mesurables en molts dels casos. A més, aquests fons han servit per captar recursos de l'àmbit privat, han ampliat el ventall d'actors de la cooperació i, amb això, el finançament disponible.

Referències

Nacions Unides, The Millennium Development Goals Report 2013

Termes associats

Ajut Multibilateral, Fons Fiduciari, Reservar l'Ajut, Objectius de Desenvolupament del Mil·leni

Equivalència en anglès

Global Fund

Categoria

Gestió de l'ajut