Glossari

Definicions

Iniciativa Països Pobres Altament Endeutats (IPPAE)

Definició

Estratègia adoptada el 1996 pel Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial per reduir la càrrega del deute dels països pobres a un nivell considerat com a sostenible, és a dir, perquè el desenvolupament d'un país no es vegi afectat com a conseqüència de les càrregues derivades del deute (principal i interessos). Per beneficiar-se d'aquesta iniciativa, als països altament endeutats, se'ls exigeix, entre d'altres requisits, la signatura d'un document d'estratègia de lluita contra la pobresa.

Valoració

Hi ha una sèrie de límits i crítiques a aquesta iniciativa, entre les quals: el reduït nombre de països elegibles: 39, enfront dels 187 països en vies de desenvolupament registrats per l'OCDE; els mateixos criteris d'elegibilitat; la lògica contraproduent segons la qual els únics països que tenen dret a l'alleujament són els que tenen un deute "insostenible", cosa que pot conduir a una carrera cap a l'endeutament; les reformes econòmiques exigides, que, segons el Comitè per a l'Anul·lació del Deute del Tercer Món, continuen sent les mateixes que les aplicades fins ara en els programes d'ajust estructural, i, en resum, el fet que l'objectiu de la iniciativa no sigui acabar amb el deute, sinó fer-lo "sostenible".

Es critica especialment que la IPPAE no proposi condonar una part del principal del deute, sinó que aquesta iniciativa es limiti a reduccions d'interessos i a ajudes destinades a finançar una part del servei del deute, estès en un període de diversos decennis.

Exemple: Perquè un país obtingui l'ajuda a través d'una IPPAE, ha de completar un procés que consta de tres passos:

  • Ser considerat potencialment elegible per l'FMI i pel Banc Mundial, a partir d'una combinació de criteris de deute i pobresa. En l'actualitat, només 39 països reuneixen aquests requisits.
  • Punt de Decisió.- El país és elegit per l'FMI o pel BM per beneficiar-se de l'alleujament del deute, gràcies al fet que compleix amb els requisits exigits: deute "insostenible", desenvolupament d'un document d'estratègia de lluita contra la pobresa i haver emprès les reformes recomanades per l'FMI o el BM. Així, 36 dels 39 països potencialment elegibles han estat provisionalment declarats beneficiaris de la iniciativa.
  • Punt de Culminació.- El compliment d'uns requisits extres permeten, al país endeutat, passar de ser beneficiari "provisional" de la iniciativa a ple beneficiari, el que implica una reducció total i irrevocable del deute. Dels 36 països abans indicats, 35 ja en són beneficiaris plens i només un, el Txad, està en fase de transició.

Referències

Trotsenburg, A.; MacArthur, A., La Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados: alivio de la carga de la deuda para los países pobres, FMI, 1999   

FMI, Debt Relief Under the Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative. Factsheet, 2014

CADTM, Los diez límites de la iniciativa PPAE, 2001 

FONDAD, HIPC Debt Relief: Myths and Reality, 2004 

Termes associats

Iniciativa per l'Alleujament del Deute Multilateral, Condicionalitat de les Polítiques Públiques, Condonació del Deute, Documents de Lluita Contra la Pobresa

Equivalència en anglès

Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)

Categoria

Gestió de l'ajut