Glossari

Definicions

Iniciativa per l'Alleujament del Deute Multilateral (IADMI)

Definició

És un suplement de la Iniciativa de Països Altament Endeutats (IPPAE), posada en marxa el 2005 a proposta del G8, perquè l'FMI, el BM i el Fons Africà de Desenvolupament (FAfD) condonin el 100% del deute als països que hagin aconseguit alguna vegada, o assoleixin en el futur, el Punt de Culminació, és a dir, l'etapa en què un país pot rebre un alleujament total i irrevocable del deute. El 2007 el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) es va unir a la IADMI. La decisió de concedir l'alleujament del deute recau individualment en cada institució, de manera que els criteris per elegir-ne els beneficiaris i implementar la iniciativa poden variar d'una a una altra.

Valoració

La valoració de la IADMI s'ha de fer en conjunt amb la IPPAE i, en general, amb la condicionalitat de l'Ajut. A diferència de la IPPAE, que en general només apunta a reduir la càrrega dels interessos o a refinançar el deute amb nous préstecs a un interès zero, la IADMI implica una condonació total del deute per als països en què s'aplica.

Exemple: L'FMI ​​permet que es beneficiïn de la IADMI els països no inclosos a la IPPAE però que estan molt endeutats amb el mateix FMI i que tenen un ingrés per càpita inferior a 380 dòlars. Per aquest motiu, a més dels 35 països que ja han arribat al punt de culminació d'acord amb la IPPAE, dos països més s'han beneficiat de la IADMI de l'FMI: Cambodja i el Tadjikistan.

Referències

FMI, The Multilateral Debt Relief Initiative. Factsheet, 2014 

Termes associats

Condonació del Deute, Iniciativa Països Altament Endeutats

Equivalència en anglès

Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)

Categoria

Gestió de l'ajut