Glossari

Definicions

País Soci

Definició

És un país en vies de desenvolupament que rep ajuda de donants internacionals. El CAD de l'OCDE actualitza cada tres anys una llista de països elegibles per rebre l'AOD: si un país receptor d'ajuda no apareix en aquesta llista, els fluxos que rep no computen en les estadístiques de l'AOD del país donant. 

El criteri últim, que determina la presència d'un país soci en aquesta llista, és un llindar de renda per càpita que, després de la revisió de l'any 2014, està fixat en 12.745 dòlars. Si, en el moment en què el CAD actualitza la llista, un país soci ha sobrepassat aquest llindar durant tres anys consecutius, deixa de ser considerat com a país elegible per als fons de l'AOD.

Valoració

El terme de 'país soci' va començar a generalitzar-se a partir de la Declaració de París, com a conseqüència del nou paradigma en la relació entre països donants i països receptors, que passen a denominar-se 'països socis', amb l'esperit de deixar enrere unes relacions marcades per la condicionalitat i la superioritat, i d'afirmar els principis de coresponsabilitat, d'apropiació, d'alineament, d'harmonització i de gestió per als resultats.

Exemple: El CAD revisa cada tres anys el llistat de països socis elegibles per rebre l'AOD. En la darrera revisió, l'any 2014, va retirar dos territoris del Carib (Anguilla, i Saint Christopher i Nevis), però va advertir que tres països més (Antigua i Barbuda, Xile i l'Uruguai) superaven el llindar de renda i que, si s'hi mantenien per sobre l'any 2016, serien retirats de la llista en la pròxima revisió (2017).

Referències

CAD, Llistat de països receptors d'AOD 

Termes associats

Associació, Declaració de París d'Eficàcia de l'Ajuda, Marc d'Associació País, Prioritats Geogràfiques de la Cooperació Espanyola, Renda dels Països Socis

Equivalència en anglès

Partner Country

Categoria

Gestió de l'ajut