Glossari

Definicions

Previsibilitat de l'Ajut

Definició

Es parla de previsibilitat de l'Ajut quan la suma i el moment dels seus fluxos són coneguts i, per tant, previstos pel país soci, tant de manera anual com també a mitjà termini. Per això, els països donants han de planificar i coordinar amb el país soci programes de desenvolupament, subministrant la informació oportuna sobre els compromisos i desemborsaments efectius, a fi que els països socis puguin registrar els fluxos de l'Ajut i realitzar-ne les estimacions pressupostàries oportunes.

Valoració

La previsibilitat de l'Ajut és un punt molt important dins l'agenda d'eficàcia, com es posa de manifest en els compromisos adquirits per la Declaració de París de 2005 i reforçats tres anys després a l'Agenda d'Acció d'Accra. Una Ajut previsible s'alinea millor amb les prioritats i l'agenda del país soci i en facilita l'apropiació. Per tant, el foment de l'enfocament de programes, el recolzament pressupostari, o l'Ajut programable país, afavoreixen la planificació per part del país receptor i una gestió més eficaç dels programes de desenvolupament.

Encara que el concepte de previsibilitat de l'Ajut se centra en les relacions entre estats donants i socis, donada la pluralitat d'actors que participen en la cooperació del segle XXI, cal exigir una previsibilitat de l'Ajut en tots els àmbits, incloent-hi, per tant, les contribucions que els països donants realitzen als organismes multilaterals de desenvolupament, i també, per descomptat, les aportacions que lliuren a les ONGD perquè implementin intervencions de desenvolupament. 

Exemple: En el conjunt de països que van presentar dades per al monitoratge de l'Aliança Global per a una Cooperació Eficaç en el Desenvolupament, l'any 2013, el 84% de tots els desemborsaments programats, comunicats al sector públic, es va efectuar realment segons el previst per a l'any fiscal. Això implica una millora en relació amb l'any 2010, en què el percentatge era del 79%, mentre la meta fixada per al 2015 se situava en el 90%.

Referències

OCDE, Declaración de París sobre la eficacia de la aguda al desarrollo y programa de acción de Accra, 2005-2008 

 

OCDE, Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2014 

Termes associats

Ajut Compromès

Equivalència en anglès

Aid Predictability

Categoria

Eficàcia de l'ajut