Glossari

Definicions

Programa

Definició

Intervenció estructurada, de durada limitada, que engloba un conjunt d'accions i activitats que poden abastar diversos sectors, temes i/o zones geogràfiques. Aquestes accions i activitats estan dissenyades per complir uns resultats i contribuir així a uns objectius de desenvolupament específics, ja sigui a escala global, regional, de país o sectorial. Solen tenir un horitzó temporal més ampli que els projectes.

Valoració

En general, un programa és una intervenció de desenvolupament amb un abast i un enfocament més amplis que un projecte. Les actuacions basades en programes són més propícies per a l'alineament i l'apropiació per part del país soci, i faciliten l'harmonització entre els donants. Condueixen, en definitiva, a una ajuda més previsible i eficaç.

Referències

OCDE, Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, 2002 

Termes associats

Recolzament Pressupostari, Ajut Programable País, Ajut Programàtic, Previsibilitat de l’Ajut, Projecte

Equivalència en anglès

Programme

Categoria

Gestió de l'ajut