Glossari

Definicions

Bones Pràctiques

Definició

Iniciatives, experiències i formes d'actuació reeixides, la rèplica de les quals permet millorar la qualitat de les intervencions. En general, les bones pràctiques són aquelles que, en un moment determinat, són promogudes com a tals per les institucions internacionals que gaudeixen d'una legitimitat i credibilitat reconegudes en l'àrea de la cooperació, com ho és el CAD de l'OCDE, el Banc Mundial o el Programa per al Desenvolupament de les Nacions Unides.

Valoració

L'existència d'un marc conceptual de bones pràctiques facilita avançar envers un Ajut eficaç i de qualitat. El de bones pràctiques pot ser un concepte basat en el planejament o en els resultats. L'últim fonament resulta més atractiu perquè està vinculat a resultats mesurables i no únicament a bones intencions, amb la qual cosa queda alineat a més amb el principi de gestió orientada als resultats, definit en la Declaració de París.

Tanmateix, resulta més senzill identificar uns criteris per definir les bones pràctiques des del punt de vista del planejament (ex ante); a més, la utilitat de l'enfocament envers els resultats pot ser pobre si no s'estableix un vincle entre el procés i aquests resultats.

Exemple: L'informe de l'OCDE "The Challenge of Capacity Development: Working Towards Good Practice" (2006) documenta quatre dècades d'experiència per ajudar els legisladors i professionals del sector a concebre enfocaments eficaços per reforçar-ne les capacitats i determinar quins són els desafiaments pendents que impedeixen un desenvolupament ple d'aquestes capacitats

 

Referències

OCDE, Synthesis Study on Best Practices and Innovative Approaches to Capacity Development in Low-Income African Countries, 2008

Termes associats

Qualitat de l'Ajut, Declaració de París, OMUDES

Equivalència en anglès

Best Practices

Categoria

Eficàcia de l'ajut