Glossari

Definicions

Harmonització

Definició

És un dels cinc principis de la Declaració de París sobre l'Eficàcia de l'Ajut. L'harmonització descriu la necessitat que els donants es coordinin entre si, unificant i simplificant els procediments i compartint la informació per tal de facilitar el treball del país receptor i d'evitar duplicitats i descoordinació, factors que produeixen costos de transacció i ineficàcia als socis locals.

Valoració

Cal que els donants internacionals aconsegueixin reformar els seus processos administratius i burocràtics a fi de poder uniformitzar-los i facilitar el treball i l'eficàcia de l'Ajut. L'harmonització s'ha d'estendre també als processos d'anàlisi i avaluació posteriors. Per al compliment d'aquest principi, s'aconsella incrementar l'ús de l'Ajut Programàtic, amb instruments com el recolzament pressupostari.

Exemple: Els governs dels països en vies de desenvolupament han de tractar amb centenars de donants diferents, entre governs de països rics, institucions multilaterals i altres fonts privades i globals; cadascun dels donants imposa diferents formes de reportar el que es fa amb els fons rebuts. Aquest sistema dispers és enormement ineficaç i comporta unes despeses enormes. Un informe del 2007 aporta dos exemples molt representatius al respecte: a) el Govern de Moçambic tenia mil comptes bancaris per a la recepció d'ajuda exterior; b) el Govern de Tanzània rebia 19 missions de donants per setmana i elaborava 2.400 informes per a donants cada trimestre.

Referències

OCDE, Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery, vol. 2, 2006.

OCDE, Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo y programa de acción de Accra, 2005 y 2008 

Termes associats

Cooperació Delegada, Declaració de París, Divisió del Treball, Fragmentació de l'Ajut

Equivalència en anglès

Harmonization

Categoria

Eficàcia de l'ajut