Vigilar compromisos

Vigilant els compromisos dels actors de la cooperació catalana des dels anys noranta fins l’actualitat. Després d’un any electoral intens, aquesta secció ha de servir per recordar les promeses més recents i contribuir al seu compliment

Compromisos històrics

Compromisos internacionals

Compromisos nacionals

Compromisos electorals